gototopgototop
advert 1
advert 2
advert 3

LOGIN ZA PARTNERETKO JE ONLINE

Trenutno aktivnih Gostiju: 1 


Inženjering u energetici


Inženjering u podru?ju proizvodnje, prijenosa i distribucije elektri?ne energije jedna je od temeljnih djelatnosti tvrtke.


Exor-ova ponuda u podru?ju inženjeringa temelji se na znanju i iskustvu naših stru?njaka, ste?enim u stotinama projekata automatizacije u industriji, energetici, prometu i zgradarstvu. Naši su inženjeri u ovom podru?ju realizirali više od 100 složenih projekata širom svijeta, sudjeluju?i u projektiranju, opremanju, izgradnji i obnovi hidro i termoelektrana, te transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja, pretežno na višim naponskim razinama.


Tim su projektima obuhva?ena sljede?a podru?ja:

- automatizacija u elektroenergetskim postrojenjima
- zaštite u elektroenergetskim postrojenjima
- komunikacijsko i informati?ko povezivanje elektroenergetskih sustava i objekata
- projektiranje, opremanje i isporuka transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja
- vo?enje procesa u termoelektranama i spalionicama otpada
- vo?enje procesa u hidroelektranama
- vo?enje procesa u postrojenjima za odsumporavanje.


Exor Systems d.o.o. u ovim podru?jima nudi cjelokupni inženjering i rješenja "klju? u ruke" koja obuhva?aju:

- izrada tenderske dokumentacije, savjetovanje i planiranje
- izradu idejnih i izvedbenih projekata
- proizvodnja ormara upravljanja, zaštite, mjerenja i regulacije, reguliranih istosmjernih i izmjeni?nih pogona, energetskih i razvodnih ormara
- programiranje, konfiguriranje i parametriranje programibilnih ure?aja
- razvoj specifi?nih sklopovskih i programskih rješenja
- montaža i spajanje opreme u postrojenju
- montažu na terenu, ispitivanje i puštanje u pogon
- izobrazba osoblja naru?itelja za uporabu i održavanje
- izrada i isporuka dokumentacije izvedenog stanja
- održavanje u jamstvenom roku i izvan njega.


U okviru naših projekata isporu?ujemo opremu u skladu sa zahtjevima objekta i kupca (zaštitne releje, stani?na ra?unala, komunikacijsku opremu, itd.) te odgovaraju?u programsku podršku.© Exor Systems d.o.o. Mostar