gototopgototop
advert 1
advert 2
advert 3

LOGIN ZA PARTNERETKO JE ONLINE

Trenutno aktivnih Gostiju: 8 


Održavanje


Exor-ovo servisno osoblje održava raznovrsne automatizacijske ure?aje, sustave u zgradarstvu i IT sustave, bilo da ih je isporu?io Exor Systems d.o.o. ili drugi dobavlja?i. Naš tim za održavanje je sastavljen od iskusnih inženjera i tehni?ara i opremljen za održavanje složenih sustava i postrojenja. Nudimo prediktivno, preventivno i interventno održavanje s 24-satnim dežurstvom.


Prediktivno održavanje

Prediktivno održavanje temelji se na uporabi tehni?kih informacijskih sustava (TIS). TIS na temelju podataka o stvarnom stanju ure?aja i postrojenja predlaže termine i opseg pojedinih servisnih radova.


U usporedbi s preventivnim održavanjem, za koje su karakteristi?ni fiksni rokovi i opsezi radova utemeljeni na prosje?nim vrijednostima, takvim se pristupom:

- štedi vrijeme i materijal pri održavanju ispodprosje?no optere?enih komponenata
- pravovremeno spre?avaju kvarovi natprosje?no optere?enih komponenata


Preventivno održavanje

Ugovor o preventivnom održavanju može obuhva?ati niz djelatnosti:

- detaljan pregled sklopovlja
- prikupljanje, ažuriranje i pohranjivanje tehni?ke dokumentacije
- prikupljanje i pohranjivanje programa, konfiguracija i parametara
- izradu popisa rezervnih dijelova, pregled stanja rezervnih dijelova na skladištu
- izradu preporuke za nabavu rezervnih dijelova utemeljenu na njihovoj dobavljivosti i važnosti za rad postrojenja
- pomo? pri nabavljanju rezervnih dijelova
- provjeru i podešavanje programskih parametara
- provjeru kvalitete komunikacijske mreže
- dodatnu izobrazbu osoblja korisnika za uporabu i/ili održavanje opreme
- izradu pisanih servisnih postupaka
- konzultantske usluge tijekom nabave, montaže i puštanja u pogon nove opreme


Interventno održavanje

Pod interventnim održavanjem podrazumijevamo servisne zahvate po pozivu korisnika. Ovisno o mjestu i vrsti postrojenja te vrsti kvara, jam?imo po?etak zahvata u intervalu od 3 do 48 sati po pozivu. To?an rok navodi se u ugovoru.


Poslovi interventnog održavanja obuhva?aju:

- pravovremeni dolazak na mjesto kvara
- analizu kvara
- pomo? pri nabavi rezervnih dijelova ako ih korisnik nema na skladištu
- otklanjanje kvara
- puštanje ure?aja ili postrojenja u pogon


Korisnici održavanja mogu kvar prijaviti i putem naše web stranice za prijavu kvara. Izvan radnog vremena na raspolaganju stoji posebna web stranica za hitne intervencije.© Exor Systems d.o.o. Mostar?