gototopgototop
advert 1
advert 2
advert 3

LOGIN ZA PARTNERETKO JE ONLINE

Trenutno aktivnih Gostiju: 7 


Procesna informatika – PIT


Odjel procesne informatike tvrtke bavi se slijede?im cjelinama:

- Sustavima za planiranje i izvo?enje proizvodnje (Process Planning and Execution Systems)

- Sustavima informati?ke integracije


Sustavi za planiranje i izvo?enje proizvodnje se bave kratkoro?nim planiranjem proizvodnje na nivou jedne automatizirane tvornice u kojoj može biti više automatiziranih linija proizvodnje. Ovakav sustav omogu?ava pra?enje svih parametara procesa proizvodnje te daje izvješ?ivanje u realnom vremenu. Izvješ?ivanje obuhva?a pojedina?nu kvalitetu proizvoda, efikasnost, produktivnost i ostale klju?ne indekse proizvodnje uklju?uju?i energetski aspekt. Sustav nadalje radi automatsku poveznicu s poslovnim sustavom tvrtke te automatski prikuplja zahtjeve za proizvodnju, radi njihovu pretvorbu u naloge za proizvodnju kojima dodjeljuje optimalne parametre proizvodnje te raspore?uje naloge u plan proizvodnje. Nadalje se prema planu proizvodnje svaki nalog u datom trenutku šalje u opremu koja izvršava automatiziranu proizvodnju zajedno sa setom parametara koji je potreban za njeno izvršenje. Nakon izvršenog pra?enja izvršenja proizvodnje sustav kreira ve? opisana izvješ?a te šalje automatska izvješ?a nazad u poslovni sustav tvrtke.


Ovakvi sustavi nalaze primjenu u svim automatiziranim industrijama kod kojih se upražnjava pojedina?na ili serijska proizvodnja. Kako je integracija prema potrebi izvedena horizontalno gdje se povezuje više automatiziranih procesa, sustav ima osnove za izvedbu višestruke optimizacije plana i procesa proizvodnje s obzirom na efikasnost, energetsku u?inkovitost, minimizacije održavanja opreme, utroška potrošnika i sirovina itd. Ovakav složeni sustav omogu?ava trenutni uvid u veliki broj stanja procesa u više proizvodnih cjelina što mu omogu?ava pravovremenu reakciju na mogu?e situacije u proizvodnje te optimizaciju planiranih zastoja te minimizaciju neplaniranih zastoja proizvodnje.


Moderne tvornice danas teško ili nikako mogu biti konkurentne bez ovakvih sustava. Naše višegodišnje iskustvo koje ima tim stru?njaka koji su realizirali na desetke ovakvih projekata garancija su za uspjeh i dobru odluku potencijalnih klijenata.


Sustavi informati?ke integracije u pravilu vrše integraciju razli?itih sustava na informati?kom nivou gdje se tipi?no zahtijevaju radnje nad podacima kao što je spremanje i opsluživanje u realnom vremenu. Sustavi su tipi?no bazirani na klijent server informati?kim tehnologijama, a po potrebi mogu biti distribuirani. Primjeri takvih aplikacija su sustav informiranja putnika za željezni?ke, autobusne ili druge promete na lokalnom ili globalnom nivou. Osim informiranja putnika, ovakav sustav prikuplja aktualne podatke iz sustava pra?enja prometa te dobivene informacije prikazuje na za to predvi?enima panoima ili zaslonima postavljenima po kolodvorima ili stanicama.


Razni sustavi promjenjivih signalizacija na auto putovima ili prometnicama isto spadaju u aplikacije ovog tipa. Ovakav jedan sustav je tipi?no vrlo distribuiran i u sebi sadrži puno mjernih to?aka i spajane razli?ite telemetrijske opreme. Pojedini dijelovi ovakvih sustava predstavljaju zasebne automatizirane cjeline (npr. telemetrija i upravljanje ventilacijom, signalizacijom, energijom u tunelima) koje u sebi imaju optimizaciju energetske u?inkovitosti takvih zatvorenih i me?usobno povezanih cjelina.© Exor Systems d.o.o.