gototopgototop
advert 1
advert 2
advert 3

LOGIN ZA PARTNERETKO JE ONLINE

Trenutno aktivnih Gostiju: 7 


Pravne napomene


Svako korištenje web stranica www.exor.ba podložno je niže navedenim uvjetima:


1. Svi sadržaji objavljeni na stranicama www.exor.ba mogu se koristiti samo uz poštivanje svih autorskih i vlasni?kih prava, te prava tre?ih osoba.


2. Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihva?a sve rizike koje nastaju iz korištenja ove web stranice, te prihva?a koristiti sadržaj ove web stranice isklju?ivo na vlastitu odgovornost.


3. Exor Systems d.o.o. iz Mostara, kao vlasnik stranica www.exor.ba se u potpunosti odri?e svake odgovornosti koja na bilo koji na?in može nastati korištenjem ove web stranice, ili je na bilo koji na?in vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj tre?oj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.


4. Korisnik koristi stranice www.exor.ba na vlastitu odgovornost. Za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi korištenjem ovih stranica, Exor Systems d.o.o. ne daje nikakvu garanciju niti preuzima odgovornost.


5. Ova web stranica sadrži i sadržaje kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane tre?ih osoba koje ?e se, kad je to mogu?e, kao takve ozna?avati. Exor Systems d.o.o. nema nadzor nad navedenim sadržajima ili drugim Internet stranicama uop?e, te se u potpunosti odri?e svake odgovornosti koja proizlazi iz korištenja tih stranica.


6. Exor Systems d.o.o. zadržava pravo ograni?iti ili ukinuti prava pristupa svojim stranicama www.exor.ba bez najave ukoliko korisnik koristi stranice na neadekvatan na?in. Ujedno, Exor Systems d.o.o. ne odgovora za bilo kakve štete koje nastaju ograni?avanjem ili ukidanjem korištenja stranica www.exor.ba .


7. Tvrtka Exor Systems d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja web stranice www.exor.ba, te ne?e biti odgovorna ni za kakve mogu?e posljedice proizašle iz takvih promjena.© Exor Systems d.o.o. Mostar